การคัดเลือกข้าราชการเพื่อเข้ารับการประเมินเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ

//การคัดเลือกข้าราชการเพื่อเข้ารับการประเมินเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ

การคัดเลือกข้าราชการเพื่อเข้ารับการประเมินเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ

간큰가족

การคัดเลือกข้าราชการเพื่อเข้ารับการประเมินเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ

-ตำแหน่งนิติกรชำนาญการพิเศษ

-ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ

-ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ

-ตำแหน่งนักวิชาการอบรมและฝึกวิชาชีพชำนาญการพิเศษ

윈도우 xp 서비스 팩 1 다운로드 광개토태왕 전편 용랑전 2부 다운로드 다운로드
By | 2020-05-14T14:25:35+00:00 14 พฤษภาคม 2020 14:25 น.|ประเภท: ข่าวกองบริหารทรัพยากรบุคคล|