การขอรับการสนับสนุนงบประมาณเพื่อดำเนินการขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล

/, เอกสารดาวน์โหลด/การขอรับการสนับสนุนงบประมาณเพื่อดำเนินการขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล

การขอรับการสนับสนุนงบประมาณเพื่อดำเนินการขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล

카카오 톡 보이 스톡 다운로드

ตามหนังสือกรมราชทัณฑ์ ที่ ยธ 0704.3/11739, 11740 ลงวันที่ 17 เมษายน 2563 เรื่อง การขอรับการสนับสนุนงบประมาณเพื่อดำเนินการขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล กรมราชทัณฑ์ ให้เรือนจำและทัณฑสถานที่ประสงค์ขอรับการสนับสนุนงบประมาณในการขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลให้จัดส่งโครงการและแบบยืนยันมายังกรมราชทัณฑ์ ภายในวันที่ 1 พฤษภาคม 2563 ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

กรมราชทัณฑ์ โดยกองทัณฑวิทยา ได้แนบแบบยืนยันโครงการและแบบฟอร์มโครงการมาด้วยพร้อมนี้

  1. แบบยืนยัน
  2. แบบฟอร์มโครงการ
다운로드 다운로드 스냅스 다운로드 오픈캡쳐 다운로드
By | 2020-04-24T10:24:56+00:00 24 เมษายน 2020 10:24 น.|ประเภท: ข่าวสำนัก/กอง, เอกสารดาวน์โหลด|