โปรแกรมประชุมทางไกลผ่านจอภาพกรมราชทัณฑ์ กระทรวงยุติธรรม (Cisco Jabber) ศท.ยผ.

/, ข่าวสำนัก/กอง, เอกสารดาวน์โหลด/โปรแกรมประชุมทางไกลผ่านจอภาพกรมราชทัณฑ์ กระทรวงยุติธรรม (Cisco Jabber) ศท.ยผ.

โปรแกรมประชุมทางไกลผ่านจอภาพกรมราชทัณฑ์ กระทรวงยุติธรรม (Cisco Jabber) ศท.ยผ.

โปรแกรมประชุมทางไกลผ่านจอภาพกรมราชทัณฑ์ กระทรวงยุติธรรม (Cisco Jabber) ศท.ยผ 다운로드.

ดาวน์โหลดโปรแกรม Cisco Jabber

ดาวน์โหลดคู่มือการติดตั้ง user manual

ดาวน์โหลด โปรแกรมรีโมทระยะไกล Anydesk

ห้องประชุมกรมราชทัณฑ์หมายเลข 1059121 รหัสผ่าน (Password) : ********** โปรดติดต่อ เจ้าหน้าที่

ชื่อผู้ใช้ระบบ (Username) และรหัสผ่าน (Password)… 프렌즈 mp3 다운로드. โปรดติดต่อ เจ้าหน้าที่

นายชัยรัตน์ แก้วเทศ นวก.คอมพิวเตอร์ ชก 넥슨 초고속.
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ กองยุทธศาสตร์และแผนงาาน
Line ID : chairat1972 หรือ โทรศัพท์เคลื่อนที่ 091-769-5818