สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์มีความประสงค์จะรับโอนข้าราชการพลเรือนสามัญ

//สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์มีความประสงค์จะรับโอนข้าราชการพลเรือนสามัญ

สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์มีความประสงค์จะรับโอนข้าราชการพลเรือนสามัญ

สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์มีความประสงค์จะรับโอนข้าราชการพลเรือนสามัญ

รายละเอียด

By | 2020-02-14T15:54:06+00:00 14 กุมภาพันธ์ 2020 15:54 น.|ประเภท: ข่าวกองบริหารทรัพยากรบุคคล|