สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหิดล ในพระบรมราชูปถัมป์ แจ้งผลการพิจารณาผู้ได้รับรางวัล “มหิดลทยากร” ประจำปี 2562

/, ไม่มีหมวดหมู่/สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหิดล ในพระบรมราชูปถัมป์ แจ้งผลการพิจารณาผู้ได้รับรางวัล “มหิดลทยากร” ประจำปี 2562

สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหิดล ในพระบรมราชูปถัมป์ แจ้งผลการพิจารณาผู้ได้รับรางวัล “มหิดลทยากร” ประจำปี 2562

สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหิดล ในพระบรมราชูปถัมป์ แจ้งผลการพิจารณาผู้ได้รับรางวัล “มหิดลทยากร” ประจำปี 2562

รายละเอียด

By | 2020-02-12T11:46:03+00:00 12 กุมภาพันธ์ 2020 11:46 น.|ประเภท: ข่าวกองบริหารทรัพยากรบุคคล, ไม่มีหมวดหมู่|