ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกสรรเพื่อจัดจ้างลูกจ้าง ประเภทเงินผลพลอยได้ เงินทุนหมุนเวียนของเรือนจำ ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

//ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกสรรเพื่อจัดจ้างลูกจ้าง ประเภทเงินผลพลอยได้ เงินทุนหมุนเวียนของเรือนจำ ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกสรรเพื่อจัดจ้างลูกจ้าง ประเภทเงินผลพลอยได้ เงินทุนหมุนเวียนของเรือนจำ ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกสรรเพื่อจัดจ้างลูกจ้าง ประเภทเงินผลพลอยได้ เงินทุนหมุนเวียนของเรือนจำ ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

https://drive.google.com/file/d/1j2GqkFYsmHq3zYqgCw8J2BEEpIQnv8S7/view?usp=sharing

By | 2020-01-31T10:11:23+00:00 31 มกราคม 2020 10:11 น.|ประเภท: ข่าวสมัครงาน|