ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาทัณฑสถานหญิงพิษณุโลก

//ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาทัณฑสถานหญิงพิษณุโลก

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาทัณฑสถานหญิงพิษณุโลก

1.ซื้อวัตถุดิบ 10 รายการ วงเงิน 10,030.- บาท

2. ซื้อหัวเชื้อน้ำหอมและบรรจุภัณฑ์ วงเงิน 33,400.- บาท

3. ซื้อวัตถุดิบ 148 รายการ วงเงิน 270,566.35 บาท

4. ซื้อวัสดุใช้หมดไป 16 รายการ วงเงิน 11,418.- บาท

5. ซื้อวัตถุดิบ 217 รายการ วงเงิน 170,777.18 บาท

6. ซื้อวัตถุดิบ 71 รายการ วงเงิน 67,595.18

7. ซื้อวัตถุดิบ จำนวน 183 รายการ วงเงิน 118,347.20 บาท

8. จ้างเปลี่ยนสารกรองน้ำเครื่องทำน้ำเย็น

9. ซื้อวัสดุอุปกรณ์ โครงการเตรียมความพร้อมก่อนปล่อยฯ วงเงิน 5,000.- บาท

 

By | 2020-01-24T16:54:59+00:00 24 มกราคม 2020 16:54 น.|ประเภท: ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง|