ประกาศประกวดราคาซื้อรถยนต์บรรทุกน้ำอเนกประสงค์ ด้วยวิธิประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เรือนจำกลางเขาบิน

//ประกาศประกวดราคาซื้อรถยนต์บรรทุกน้ำอเนกประสงค์ ด้วยวิธิประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เรือนจำกลางเขาบิน

ประกาศประกวดราคาซื้อรถยนต์บรรทุกน้ำอเนกประสงค์ ด้วยวิธิประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เรือนจำกลางเขาบิน

ประกาศประกวดราคาซื้อรถยนต์บรรทุกน้ำอเนกประสงค์ ด้วยวิธิประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เรือนจำกลางเขาบิน รายละเอียด

By | 2020-01-16T08:50:22+00:00 16 มกราคม 2020 8:50 น.|ประเภท: ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง|