ประกาศเปลี่ยนแปลงสถานที่รายงานตัว (ข้าราชการบรรจุใหม่)

//ประกาศเปลี่ยนแปลงสถานที่รายงานตัว (ข้าราชการบรรจุใหม่)

ประกาศเปลี่ยนแปลงสถานที่รายงานตัว (ข้าราชการบรรจุใหม่)

ประกาศเปลี่ยนแปลงสถานที่รายงานตัว (ข้าราชการบรรจุใหม่)

รายละเอียด

By | 2020-01-15T16:10:20+00:00 15 มกราคม 2020 16:10 น.|ประเภท: ข่าวกองบริหารทรัพยากรบุคคล|