ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ เพื่อการศึกษาวิชาชีพผู้ต้องขัง พร้อมติดตั้ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เรือนจำจังหวัดพิษณุโลก

//ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ เพื่อการศึกษาวิชาชีพผู้ต้องขัง พร้อมติดตั้ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เรือนจำจังหวัดพิษณุโลก

ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ เพื่อการศึกษาวิชาชีพผู้ต้องขัง พร้อมติดตั้ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เรือนจำจังหวัดพิษณุโลก

다운로드

ประกาศประกวดราคาและเอกสารประกวดราคา

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร และขอบเขตของงาน

자바 7 64비트 다운로드 다운로드 다운로드 겟아웃 자막
By | 2020-01-15T15:38:54+00:00 15 มกราคม 2020 15:36 น.|ประเภท: ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง|