คู่มือการใช้งานการอ่านคำพิพากษาหรือคำสั่งของศาลสูงในลักษณะการประชุมทางจอภาพ… กองยุทธศาสตร์และแผนงาน

/, เอกสารดาวน์โหลด/คู่มือการใช้งานการอ่านคำพิพากษาหรือคำสั่งของศาลสูงในลักษณะการประชุมทางจอภาพ… กองยุทธศาสตร์และแผนงาน

คู่มือการใช้งานการอ่านคำพิพากษาหรือคำสั่งของศาลสูงในลักษณะการประชุมทางจอภาพ… กองยุทธศาสตร์และแผนงาน

คู่มือการใช้งานและการติดตั้งระบบการอ่านคำพิพากษาหรือคำสั่งของศาลสูงในลักษณะการประชุมทางจอภาพ

  1. หนังสือสั่งการ ยธ 0702.2/543 ลว 다운로드. 8 มกราคม 2563…… Download
  2. คู่มือการติดตั้งระบบการอ่านคำพิพากษาหรือคำสั่งของศาลสูงในลักษณะการประชุมทางจอภาพ… 다운로드. Download
  3. Software Cisco Jabber ที่ใช้ในการอ่านคำพิพากษาหรือคำสั่งของศาลสูงในลักษณะการประชุมทางจอภาพ… 다운로드. Download
  4. Software remote AnyDesk……Download
  5. ชื่อผู้ใช้ระบบ (username) และรหัสผ่าน (password) กรมราชทัณฑ์จะนำส่งต่อไป

หากมีข้อสงสัยสอบถามเพิ่มเติม กรุณาติดต่อฝ่ายสนับสนุนทางด้านเทคนิค
นายชัยรัตน์ แก้วเทศ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ กองยุทธศาสตร์และแผนงาน
โทรศัพท์ 091-769-5818 หรือ 02-967-3582
Line ID : chairat1972       e-mail : chairat.note2@gmail.com

 

By | 2020-01-14T22:14:47+00:00 14 มกราคม 2020 22:14 น.|ประเภท: ข่าวสำนัก/กอง, เอกสารดาวน์โหลด|