เรียกรายงานตัวผู้สอบแข่งขันได้ในตำแหน่งต่างๆ

//เรียกรายงานตัวผู้สอบแข่งขันได้ในตำแหน่งต่างๆ

เรียกรายงานตัวผู้สอบแข่งขันได้ในตำแหน่งต่างๆ

-หนังสือเรียกรายงานตัวผู้สอบแข่งขันได้

-หนังสือยืนยันความประสงค์ขอรับการแต่งตั้ง 

-บัญชีรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้

**ประกาศเปลี่ยนแปลงสถานที่รายงานตัว (ข้าราชการบรรจุใหม่)**

By | 2020-01-15T16:11:58+00:00 13 มกราคม 2020 14:20 น.|ประเภท: ข่าวกองบริหารทรัพยากรบุคคล|