เรียกรายงานตัวผู้สอบแข่งขันได้ในตำแหน่งต่างๆ

//เรียกรายงานตัวผู้สอบแข่งขันได้ในตำแหน่งต่างๆ

เรียกรายงานตัวผู้สอบแข่งขันได้ในตำแหน่งต่างๆ

다운로드

-หนังสือเรียกรายงานตัวผู้สอบแข่งขันได้

-หนังสือยืนยันความประสงค์ขอรับการแต่งตั้ง 

-บัญชีรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้

**ประกาศเปลี่ยนแปลงสถานที่รายงานตัว (ข้าราชการบรรจุใหม่)**

다운로드 다운로드 어쩌다 발견한 하루 7회 다운로드 기어s2 3g 유심
By | 2020-01-15T16:11:58+00:00 13 มกราคม 2020 14:20 น.|ประเภท: ข่าวกองบริหารทรัพยากรบุคคล|