ประกาศรายชื่อข้าราชการผู้ได้รับเลือกเพื่อแต่งตั้งเป็นอนุกรรมการใน อ.ก.พ.กรมราชทัณฑ์ ตามมาตรา 17(2) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551

//ประกาศรายชื่อข้าราชการผู้ได้รับเลือกเพื่อแต่งตั้งเป็นอนุกรรมการใน อ.ก.พ.กรมราชทัณฑ์ ตามมาตรา 17(2) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551

ประกาศรายชื่อข้าราชการผู้ได้รับเลือกเพื่อแต่งตั้งเป็นอนุกรรมการใน อ.ก.พ.กรมราชทัณฑ์ ตามมาตรา 17(2) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551

다운로드

ประกาศรายชื่อข้าราชการผู้ได้รับเลือกเพื่อแต่งตั้งเป็นอนุกรรมการใน อ.ก.พ.กรมราชทัณฑ์ ตามมาตรา 17(2) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ 램페이지 게임 다운로드. 2551

รายละเอียด

다운로드
By | 2020-01-13T11:14:52+00:00 10 มกราคม 2020 9:30 น.|ประเภท: ข่าวกองบริหารทรัพยากรบุคคล|