ประกาศร่างประกาศซื้อ และร่างเอกสาร ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์ เพื่อการศึกษาวิชาชีพผู้ต้องขัง พร้อมติดตั้ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)เรือนจำจังหวัดพิษณุโลก

//ประกาศร่างประกาศซื้อ และร่างเอกสาร ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์ เพื่อการศึกษาวิชาชีพผู้ต้องขัง พร้อมติดตั้ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)เรือนจำจังหวัดพิษณุโลก

ประกาศร่างประกาศซื้อ และร่างเอกสาร ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์ เพื่อการศึกษาวิชาชีพผู้ต้องขัง พร้อมติดตั้ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)เรือนจำจังหวัดพิษณุโลก

ร่างประกาศ และร่างเอกสารประกวดราคาซื้อ

ราคากลางและขอบเขตของงาน

By | 2020-01-09T18:26:25+00:00 09 มกราคม 2020 18:26 น.|ประเภท: ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง|