ประกาศรับสมัครคัดเลือกข้าราชการจากบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป ของส่วนราชการอื่น

//ประกาศรับสมัครคัดเลือกข้าราชการจากบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป ของส่วนราชการอื่น

ประกาศรับสมัครคัดเลือกข้าราชการจากบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป ของส่วนราชการอื่น

ประกาศรับสมัครคัดเลือกข้าราชการจากบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป ของส่วนราชการอื่น

รายละเอียด

By | 2020-01-03T10:26:00+00:00 02 มกราคม 2020 16:40 น.|ประเภท: ข่าวกองบริหารทรัพยากรบุคคล|