สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีความประสงค์รับโอนข้าราชการพลเรือนสามัญ

//สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีความประสงค์รับโอนข้าราชการพลเรือนสามัญ

สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีความประสงค์รับโอนข้าราชการพลเรือนสามัญ

สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีความประสงค์รับโอนข้าราชการพลเรือนสามัญ

รายละเอียด

By | 2019-12-04T10:43:41+00:00 04 ธันวาคม 2019 10:43 น.|ประเภท: ข่าวกองบริหารทรัพยากรบุคคล|