ประกาศเผยแพร่แผนโครงการเช่าใช้โปรแกรมสำนักงานที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย จำนวน 4,939 ลิขสิทธิ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

//ประกาศเผยแพร่แผนโครงการเช่าใช้โปรแกรมสำนักงานที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย จำนวน 4,939 ลิขสิทธิ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ประกาศเผยแพร่แผนโครงการเช่าใช้โปรแกรมสำนักงานที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย จำนวน 4,939 ลิขสิทธิ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

แผนโครงการฯ

By | 2019-11-20T09:19:10+00:00 20 พฤศจิกายน 2019 9:19 น.|ประเภท: ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง|