ประกาศทัณฑสถานวัยหนุ่มกลาง เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างแบบเหมาบริการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลผู้ต้องขัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓

//ประกาศทัณฑสถานวัยหนุ่มกลาง เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างแบบเหมาบริการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลผู้ต้องขัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓

ประกาศทัณฑสถานวัยหนุ่มกลาง เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างแบบเหมาบริการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลผู้ต้องขัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓

다운로드

https://drive.google.com/open?id=1sIP3bfZEvipE6-dM0B0KjBpxRuaUp97V

 

다운로드 다운로드 다운로드 우행시 다운로드
By | 2019-11-06T15:25:47+00:00 06 พฤศจิกายน 2019 15:25 น.|ประเภท: ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง|