การประเมินผลการปฏิบัติราชการ สำหรับรอบการประเมินที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2563)

//การประเมินผลการปฏิบัติราชการ สำหรับรอบการประเมินที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2563)

การประเมินผลการปฏิบัติราชการ สำหรับรอบการประเมินที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2563)

인스타그램 프레임 다운로드

การประเมินผลการปฏิบัติราชการ สำหรับรอบการประเมินที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 다운로드. 2563 (ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2563)

รายละเอียด

미래일기 다운로드
By | 2019-11-01T13:52:19+00:00 01 พฤศจิกายน 2019 13:52 น.|ประเภท: ข่าวกองบริหารทรัพยากรบุคคล|