เผยแพร่ตารางราคากลางและขอบเขตงาน ข้าวขาว5% และอาหารดิบฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2562 ถึงวันที่ 31 กันยายน 2563 (เรือนจำอำเภอสีคิ้ว)

//เผยแพร่ตารางราคากลางและขอบเขตงาน ข้าวขาว5% และอาหารดิบฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2562 ถึงวันที่ 31 กันยายน 2563 (เรือนจำอำเภอสีคิ้ว)

เผยแพร่ตารางราคากลางและขอบเขตงาน ข้าวขาว5% และอาหารดิบฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2562 ถึงวันที่ 31 กันยายน 2563 (เรือนจำอำเภอสีคิ้ว)

다운로드

ดาวน์โหลด

다운로드 다운로드 리디북스 Enscape download
By | 2019-10-30T21:39:39+00:00 30 ตุลาคม 2019 20:05 น.|ประเภท: ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง|