ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯ โครงการจัดหาเครื่องบริโภคข้าวสารขาว5% และอาหารดิบฯ เรือนจำอำเภอบัวใหญ่

//ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯ โครงการจัดหาเครื่องบริโภคข้าวสารขาว5% และอาหารดิบฯ เรือนจำอำเภอบัวใหญ่

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯ โครงการจัดหาเครื่องบริโภคข้าวสารขาว5% และอาหารดิบฯ เรือนจำอำเภอบัวใหญ่

카렌다 다운로드

ตารางวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร

รายละเอียดขอบเขตของงาน

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะอาหารดิบ

ตารางเมนูอาหาร

รายการสั่งวัตถุดิบประกอบอาหาร วันที่ 1-10

รายการวัตถุดิบประกอบอาหาร วันที่ 11-20

รายการวัตถุดิบประกอบอาหาร วันที่ 21-31

ปริมาณข้าวสารขาว5%

ปริมาณอาหารดิบ(1)

ปริมาณอาหารดิบ(2)

다운로드 다운로드 윈도우 10 원격 데스크톱 다운로드 루팅 어플
By | 2019-10-30T16:35:51+00:00 30 ตุลาคม 2019 16:35 น.|ประเภท: ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง|