ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อข้าวเหนียวขาว ๑๐% และอาหารดิบ (อาหารดิบเป็นรายสิ่งและเครื่องปรุง) สำหรับใช้เลี้ยงผู้ต้องขัง ผู้ต้องกักขัง และผู้เข้ารับการตรวจพิสูจน์ เรือนจำจังหวัดหนองคาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ตั้งแต่วันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ โดยวิธีคัดเลือก

//ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อข้าวเหนียวขาว ๑๐% และอาหารดิบ (อาหารดิบเป็นรายสิ่งและเครื่องปรุง) สำหรับใช้เลี้ยงผู้ต้องขัง ผู้ต้องกักขัง และผู้เข้ารับการตรวจพิสูจน์ เรือนจำจังหวัดหนองคาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ตั้งแต่วันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ โดยวิธีคัดเลือก

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อข้าวเหนียวขาว ๑๐% และอาหารดิบ (อาหารดิบเป็นรายสิ่งและเครื่องปรุง) สำหรับใช้เลี้ยงผู้ต้องขัง ผู้ต้องกักขัง และผู้เข้ารับการตรวจพิสูจน์ เรือนจำจังหวัดหนองคาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ตั้งแต่วันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ โดยวิธีคัดเลือก

다운로드

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

크롬 인터넷 영상 다운로드 vyprvpn scouter 다운로드
By | 2019-10-11T11:50:00+00:00 11 ตุลาคม 2019 11:50 น.|ประเภท: ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง|