ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อข้าวสารขาว 5 % และอาหารดิบ(อาหารดิบเป็นรายสิ่งและเครื่องปรุง)สำหรับใช้เลี้ยงผู้ต้องขังและผู้เข้ารับการตรวจพิสูจน์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ตั้งแต่ 1 พฤศจิกายน 2562 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2563 โดยวิธีคัดเลือก เรือนจำพิเศษมีนบุรี

//ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อข้าวสารขาว 5 % และอาหารดิบ(อาหารดิบเป็นรายสิ่งและเครื่องปรุง)สำหรับใช้เลี้ยงผู้ต้องขังและผู้เข้ารับการตรวจพิสูจน์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ตั้งแต่ 1 พฤศจิกายน 2562 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2563 โดยวิธีคัดเลือก เรือนจำพิเศษมีนบุรี

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อข้าวสารขาว 5 % และอาหารดิบ(อาหารดิบเป็นรายสิ่งและเครื่องปรุง)สำหรับใช้เลี้ยงผู้ต้องขังและผู้เข้ารับการตรวจพิสูจน์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ตั้งแต่ 1 พฤศจิกายน 2562 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2563 โดยวิธีคัดเลือก เรือนจำพิเศษมีนบุรี

다운로드

https://drive.google.com/open?id=1FPpGFHdhqvNVCA5agUr4wgtTGlDOC-kA

찰리와 초콜릿 공장 자막 다운로드 다운로드 알츠하이머 케이스 다운로드 다운로드
By | 2019-11-20T13:06:59+00:00 03 ตุลาคม 2019 15:09 น.|ประเภท: ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง|