ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก เป็นลูกจ้างชั่วคราวร้านสงเคราะห์ผู้ต้องขัง เรือนจำกลางเชียงใหม่

//ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก เป็นลูกจ้างชั่วคราวร้านสงเคราะห์ผู้ต้องขัง เรือนจำกลางเชียงใหม่

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก เป็นลูกจ้างชั่วคราวร้านสงเคราะห์ผู้ต้องขัง เรือนจำกลางเชียงใหม่

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก เป็นลูกจ้างชั่วคราวร้านสงเคราะห์ผู้ต้องขัง ในตำแหน่ง พนักงานขาย เรือนจำกลางเชียงใหม่

บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวฯ

By | 2019-10-01T14:43:15+00:00 01 ตุลาคม 2019 14:43 น.|ประเภท: ข่าวสมัครงาน|