ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ข้าวสารขาว ๕% และอาหารดิบ(อาหารดิบเป็นรายสิ่งและเครื่องปรุง)สำหรับใช้เลี้ยงผู้ต้องขังและผู้เข้ารับการตรวจพิสูจน์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ ถึงวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ เรือนจำพิเศษมีนบุรี

//ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ข้าวสารขาว ๕% และอาหารดิบ(อาหารดิบเป็นรายสิ่งและเครื่องปรุง)สำหรับใช้เลี้ยงผู้ต้องขังและผู้เข้ารับการตรวจพิสูจน์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ ถึงวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ เรือนจำพิเศษมีนบุรี

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ข้าวสารขาว ๕% และอาหารดิบ(อาหารดิบเป็นรายสิ่งและเครื่องปรุง)สำหรับใช้เลี้ยงผู้ต้องขังและผู้เข้ารับการตรวจพิสูจน์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ ถึงวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ เรือนจำพิเศษมีนบุรี

다운로드

https://drive.google.com/open?id=1VztO5hgmUt6_LOHZ7sEI96OYHzazknHT

다운로드 다운로드 강철강 네트워크 모니터
By | 2019-09-30T15:31:37+00:00 30 กันยายน 2019 15:18 น.|ประเภท: ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง|