ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องบริโภค(ข้าวสารขาว ๕% อาหารดิบเป็นรายสิ่งและเครื่องปรุง)สำหรับใช้เลี้ยงผู้ต้องขังผู้ต้องกักขังและผู้เข้ารับการตรวจพิสูจน์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์

//ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องบริโภค(ข้าวสารขาว ๕% อาหารดิบเป็นรายสิ่งและเครื่องปรุง)สำหรับใช้เลี้ยงผู้ต้องขังผู้ต้องกักขังและผู้เข้ารับการตรวจพิสูจน์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องบริโภค(ข้าวสารขาว ๕% อาหารดิบเป็นรายสิ่งและเครื่องปรุง)สำหรับใช้เลี้ยงผู้ต้องขังผู้ต้องกักขังและผู้เข้ารับการตรวจพิสูจน์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์

다운로드

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องบริโภค(ข้าวสารขาว ๕% อาหารดิบเป็นรายสิ่งและเครื่องปรุง)สำหรับใช้เลี้ยงผู้ต้องขังผู้ต้องกักขังและผู้เข้ารับการตรวจพิสูจน์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์  ประกาศผู้ชนะในการเสนอราคา http://www.correct.go.th/wp-content/uploads/2019/09/ประกาศผู้ชนะ-1.pdf

다운로드 다운로드 다운로드 링크 일괄
By | 2019-09-27T11:30:03+00:00 27 กันยายน 2019 11:28 น.|ประเภท: ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง|