ประกาศการจำหนา่ยเศษอาหารคงเหลือ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เรือนจำกลางเชียงใหม่

//ประกาศการจำหนา่ยเศษอาหารคงเหลือ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เรือนจำกลางเชียงใหม่

ประกาศการจำหนา่ยเศษอาหารคงเหลือ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เรือนจำกลางเชียงใหม่

ประกาศการจำหนา่ยเศษอาหารคงเหลือ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เรือนจำกลางเชียงใหม่

ประกาศจำหน่ายเศษอาหารคงเหลือ รจก.เชียงใหม่

By | 2019-09-26T17:25:29+00:00 26 กันยายน 2019 17:25 น.|ประเภท: ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง|