ประกาศร่างประกวดราคาซื้ออาวุธปืนพกสั้น ขนาด 9 มม. จำนวน 221 กระบอก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

//ประกาศร่างประกวดราคาซื้ออาวุธปืนพกสั้น ขนาด 9 มม. จำนวน 221 กระบอก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศร่างประกวดราคาซื้ออาวุธปืนพกสั้น ขนาด 9 มม. จำนวน 221 กระบอก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศร่างประกวดราคาซื้ออาวุธปืนพกสั้น ขนาด 9 มม. จำนวน 221 กระบอก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

By | 2019-09-24T09:08:34+00:00 24 กันยายน 2019 9:08 น.|ประเภท: ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง|