ประกาศโครงการจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยส่วนกลางกรม ประจำปี พ.ศ. 2563

//ประกาศโครงการจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยส่วนกลางกรม ประจำปี พ.ศ. 2563

ประกาศโครงการจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยส่วนกลางกรม ประจำปี พ.ศ. 2563

ประกาศโครงการจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยส่วนกลางกรม ประจำปี พ.ศ. 2563

By | 2019-09-20T15:55:41+00:00 20 กันยายน 2019 15:55 น.|ประเภท: ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง|