ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรตามแบบ บก.๐๖ การจัดซื้อข้าวสาร ๕% และอาหารดิบ(อาหารดิบเป็นรายสิ่งและเครื่องปรุง) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ตั้งแต่วันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ถึงวันที่ ๓๐ กันยนยน ๒๕๖๓ เรือนจำพิเศษมีนบุรี

//ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรตามแบบ บก.๐๖ การจัดซื้อข้าวสาร ๕% และอาหารดิบ(อาหารดิบเป็นรายสิ่งและเครื่องปรุง) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ตั้งแต่วันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ถึงวันที่ ๓๐ กันยนยน ๒๕๖๓ เรือนจำพิเศษมีนบุรี

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรตามแบบ บก.๐๖ การจัดซื้อข้าวสาร ๕% และอาหารดิบ(อาหารดิบเป็นรายสิ่งและเครื่องปรุง) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ตั้งแต่วันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ถึงวันที่ ๓๐ กันยนยน ๒๕๖๓ เรือนจำพิเศษมีนบุรี

파워 포인트 디자인 다운로드

https://drive.google.com/open?id=1LVdRtWU5B8zYIwpWNaLxLK5yu_c1tB8I

다운로드 다운로드 윈도우 10 rs5 다운로드 다운로드
By | 2019-09-19T16:33:35+00:00 19 กันยายน 2019 16:33 น.|ประเภท: ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง|