เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ จัดซื้อข้าวสารขาว ๕% และอาหารดิบ (อาหารดิบเป็นรายสิ่งและเครื่องปรุง) สำหรับเลี้ยงผู้ต้องขังและผู้เข้ารับการตรวจพิสูจน์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ตั้งแต่วันที่่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ถึงวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๓ เรือนจำพิเศษมีนบุรี

//เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ จัดซื้อข้าวสารขาว ๕% และอาหารดิบ (อาหารดิบเป็นรายสิ่งและเครื่องปรุง) สำหรับเลี้ยงผู้ต้องขังและผู้เข้ารับการตรวจพิสูจน์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ตั้งแต่วันที่่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ถึงวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๓ เรือนจำพิเศษมีนบุรี

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ จัดซื้อข้าวสารขาว ๕% และอาหารดิบ (อาหารดิบเป็นรายสิ่งและเครื่องปรุง) สำหรับเลี้ยงผู้ต้องขังและผู้เข้ารับการตรวจพิสูจน์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ตั้งแต่วันที่่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ถึงวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๓ เรือนจำพิเศษมีนบุรี

다운로드

https://drive.google.com/file/d/1yC3pZjVwDAA-36H_NCm-V813u5XzoKwj/view?usp=sharing

다운로드 다운로드 호텔 아르테미스 다운로드 다운로드
By | 2019-09-19T16:38:31+00:00 19 กันยายน 2019 16:22 น.|ประเภท: ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง|