ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง)ฯ จ้างเหมาบริการพนักงานรักษาความปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ของทัณฑสถานวัยหนุ่มกลาง

//ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง)ฯ จ้างเหมาบริการพนักงานรักษาความปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ของทัณฑสถานวัยหนุ่มกลาง

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง)ฯ จ้างเหมาบริการพนักงานรักษาความปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ของทัณฑสถานวัยหนุ่มกลาง

https://drive.google.com/open?id=1vM1iMbk1KwE08D3LQbyhEwK28E4g-aeS

 

By | 2019-09-12T10:52:05+00:00 12 กันยายน 2019 10:52 น.|ประเภท: ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง|