ประกาศขายทอดตลาดเศษอาหารเหลือจากการบริโภค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (ทัณฑสถานหญิงชลบุรี)

//ประกาศขายทอดตลาดเศษอาหารเหลือจากการบริโภค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (ทัณฑสถานหญิงชลบุรี)

ประกาศขายทอดตลาดเศษอาหารเหลือจากการบริโภค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (ทัณฑสถานหญิงชลบุรี)

By | 2019-09-12T10:45:58+00:00 12 กันยายน 2019 10:40 น.|ประเภท: ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง|