ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างเหมาบริการพนักงานรักษาความปลอดภัย

//ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างเหมาบริการพนักงานรักษาความปลอดภัย

ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างเหมาบริการพนักงานรักษาความปลอดภัย

เรือนจำกลางปัตตานี ประกาศให้ สำนักรักษาความปลอดภัย องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกฯ เป็นผู้ชนะการเสนอราคาจ้่างเหมาบริการพนักงานรักษาความปลอดภัยเรือนจำกลางปัตตานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เป็นเงิน 1,233,180 บาท (หนึ่งล้านสองแสนสามหมื่นสามพันหนึ่งร้อยแปดสิบบาทถ้วน)

ประกาศฯ ดาวน์โหลด

By | 2019-09-12T10:36:53+00:00 12 กันยายน 2019 10:36 น.|ประเภท: ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง|