การพิจารณาเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ เลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำ และเลื่อนค่าตอบแทนพนักงานราชการ ประจำปี พ.ศ.2562 ครั้งที่ 2 (1 ตุลาคม 2562)

//การพิจารณาเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ เลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำ และเลื่อนค่าตอบแทนพนักงานราชการ ประจำปี พ.ศ.2562 ครั้งที่ 2 (1 ตุลาคม 2562)

การพิจารณาเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ เลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำ และเลื่อนค่าตอบแทนพนักงานราชการ ประจำปี พ.ศ.2562 ครั้งที่ 2 (1 ตุลาคม 2562)

การพิจารณาเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ เลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำ และเลื่อนค่าตอบแทนพนักงานราชการ ประจำปี พ.ศ.2562 ครั้งที่ 2 (1 ตุลาคม 2562)

รายละเอียด (เรียนผู้ว่าราชการฯ)

รายละเอียด (เรียนผู้บัญชาการ/ผู้อำนวยการ)

ตารางบริหารวงเงินข้าราชการ ต.ค. 2562

บัญชีคำขอเลื่อนลูกจ้าง ตุลาคม 2562

ตารางบริหารวงเงินพนักงานราชการ ตุลาคม 2562

 

 

By | 2019-09-11T14:21:39+00:00 11 กันยายน 2019 14:21 น.|ประเภท: ข่าวกองบริหารทรัพยากรบุคคล|