การประเมินผลการปฏิบัติราชการและการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการพลเรือนสามัญผู้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการระดับต้น ระดับสูง และประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ ประจำปี พ.ศ. 2562 (1 ตุลาคม 2562)

//การประเมินผลการปฏิบัติราชการและการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการพลเรือนสามัญผู้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการระดับต้น ระดับสูง และประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ ประจำปี พ.ศ. 2562 (1 ตุลาคม 2562)

การประเมินผลการปฏิบัติราชการและการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการพลเรือนสามัญผู้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการระดับต้น ระดับสูง และประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ ประจำปี พ.ศ. 2562 (1 ตุลาคม 2562)

รายละเอียด(เรียนผู้ว่าราชการฯ)

รายละเอียด (เรียนผู้บัญชาการ/ผุู้อำนวยการฯ)

By | 2019-09-11T14:14:06+00:00 11 กันยายน 2019 14:14 น.|ประเภท: ข่าวกองบริหารทรัพยากรบุคคล|