ประกาศ ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ และราคากลางงานจ้างเหมาบริการพนักงานรักษาความปลอดภัย ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓…..ทสญ.ธนบุรี

//ประกาศ ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ และราคากลางงานจ้างเหมาบริการพนักงานรักษาความปลอดภัย ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓…..ทสญ.ธนบุรี

ประกาศ ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ และราคากลางงานจ้างเหมาบริการพนักงานรักษาความปลอดภัย ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓…..ทสญ.ธนบุรี

ประกาศ ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ และราคากลางงานจ้างเหมาบริการพนักงานรักษาความปลอดภัย ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ เอกสารแนบ

By | 2019-09-03T15:55:38+00:00 03 กันยายน 2019 15:48 น.|ประเภท: ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง|