ขยายเวลารับสมัครโครงการ “ปั่นสีเขียว เที่ยวเรือนจำ”

//ขยายเวลารับสมัครโครงการ “ปั่นสีเขียว เที่ยวเรือนจำ”

ขยายเวลารับสมัครโครงการ “ปั่นสีเขียว เที่ยวเรือนจำ”

 

กรมราชทัณฑ์ขอเชิญชวนนักปั่นทุกท่านสมัครเข้าร่วมโครงการ “ปั่นสีเขียว เที่ยวเรือนจำ” เพลิดเพลินกับบรรยากาศธรรมชาติ ชมวิวเขื่อนแก่งกระจาน จิบกาแฟชิวๆในบ้านดิน และทัศนาแปลงเกษตรอินทรีย์แบบพอเพียง ณ เรือนจำชั่วคราวเขากลิ้ง อำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี ในวันอาทิตย์ที่ 15 กันยายน 2562 เวลา 07.00 น. ขยายเวลารับสมัครถึง วันที่ 11 กันยายน 2562 เป็นต้นไป

หมายเหตุ ผู้สมัครรอบที่ 2 ตั้งแต่ 6 กันยายน – 11 กันยายน 2562 จะได้รับเสื้อภายหลัง วันที่ 15 กันยายน 2562 โดยจะจัดส่งเสื้อให้ทางไปรษณีย์

ลิ้งสมัคร แบบทีม

ลิ้งตรวจสอบรายชื่อแบบทีม

ลิ้งสมัครแบบรายบุคคล

ลิ้งตรวจสอบรายชื่อแบบรายบุคคล

วัตถุประสงค์โครงการ

๑. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคสังคมในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้ต้องขังและผู้พ้นโทษ

๒. เผยแพร่ภารกิจของกรมราชทัณฑ์ ด้านการพัฒนาพฤตินิสัยผู้ต้องขัง เพื่อคืนคนดีสู่สังคม

๓. เพื่อประชาสัมพันธ์เรือนจำชั่วคราวเขากลิ้ง ซึ่งมีความโดดเด่นด้านการน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้แก่ผู้ต้องขัง

๔. ส่งเสริมการออกกำลังกายของประชาชนในการรักษาสุขภาพอนามัย

๕. สร้างจิตสำนึกด้านการออกกำลังกายด้วยการปั่นจักรยาน ซึ่งเป็นกิจกรรมรณรงค์ลดพลังงาน ลดโลกร้อน

๖. หารายได้สมทบเงินทุนก้าวเพื่อโอกาส

 

By | 2019-09-06T15:38:32+00:00 06 กันยายน 2019 13:45 น.|ประเภท: ข่าวประชาสัมพันธ์|