การคัดเลือกข้าราชการเพื่อเข้ารับการประเมินเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ

//การคัดเลือกข้าราชการเพื่อเข้ารับการประเมินเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ

การคัดเลือกข้าราชการเพื่อเข้ารับการประเมินเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ

유튜브 국가차단 다운로드

การคัดเลือกข้าราชการเพื่อเข้ารับการประเมินเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ

รายละเอียด

-รายชื่อข้าราชการให้เข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง (การสัมภาษณ์)

-ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ

-ตำแหน่งนักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการพิเศษ

-ตำแหน่งนักทัณฑวิทยาชำนาญการพิเศษ

-กำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบเกี่ยวกับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งฯ

다운로드 Abbyy finereader 11 download 다운로드 다운로드
By | 2019-07-18T17:04:40+00:00 18 กรกฎาคม 2019 17:04 น.|ประเภท: ข่าวกองบริหารทรัพยากรบุคคล|