ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์โครงการฝึกวิชาชีพระยะสั้น ช่างก่ออิฐ, ช่างปูกระเบื้อง จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

//ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์โครงการฝึกวิชาชีพระยะสั้น ช่างก่ออิฐ, ช่างปูกระเบื้อง จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์โครงการฝึกวิชาชีพระยะสั้น ช่างก่ออิฐ, ช่างปูกระเบื้อง จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์โครงการฝึกวิชาชีพระยะสั้น ช่างก่ออิฐ, ช่างปูกระเบื้อง จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงประกาศผู้ชนะจัดซื้อวัสดุฝึกวิชาชีพระยะส

By | 2019-05-17T16:35:31+00:00 17 พฤษภาคม 2019 16:34 น.|ประเภท: ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง|