ประกาศทัณฑสถานวัยหนุ่มกลาง เรื่องรายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ฯ

//ประกาศทัณฑสถานวัยหนุ่มกลาง เรื่องรายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ฯ

ประกาศทัณฑสถานวัยหนุ่มกลาง เรื่องรายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ฯ

https://drive.google.com/open?id=1qZIeEDDNaWPx3lvlXr_uUxSLYoV9rRBC

 

By | 2019-05-17T09:15:01+00:00 17 พฤษภาคม 2019 9:15 น.|ประเภท: ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง|