ประกาศทัณฑสถานวัยหนุ่มกลาง เรื่องรายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ฯ

//ประกาศทัณฑสถานวัยหนุ่มกลาง เรื่องรายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ฯ

ประกาศทัณฑสถานวัยหนุ่มกลาง เรื่องรายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ฯ

죽어도 너야 다운로드

https://drive.google.com/open?id=1qZIeEDDNaWPx3lvlXr_uUxSLYoV9rRBC

 

다운로드 다운로드 다운로드 다운로드
By | 2019-05-17T09:15:01+00:00 17 พฤษภาคม 2019 9:15 น.|ประเภท: ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง|