ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุอุปกรณ์ปรับปรุงซ่อมแซมร้านสงเคราะห์ผู้ต้องขัง เรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานคร

//ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุอุปกรณ์ปรับปรุงซ่อมแซมร้านสงเคราะห์ผู้ต้องขัง เรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานคร

ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุอุปกรณ์ปรับปรุงซ่อมแซมร้านสงเคราะห์ผู้ต้องขัง เรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานคร

-ประกาศกรมราชทัณฑ์ เรื่อง การประกวดราคาซื้อวัสดุอุปกรณ์ปรับปรุงซ่อมแซมร้านสงเคราะห์ผู้ต้องขัง

-เอกสารประกวดราคาซื้อวัสดุอุปกรณ์ปรับปรุงซ่อมแซมร้านสงเคราะห์ผู้ต้องขัง

-คุณลักษณะเฉพาะและราคากลาง วัสดุปรับปรุงซ่อมแซมร้านค้าสงเคราะห์ผู้ต้องขัง

-ใบเสนอราคา แต่ละรายการ

By | 2019-05-16T15:27:39+00:00 16 พฤษภาคม 2019 15:27 น.|ประเภท: ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง|