ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาระบบเสริมความมั่นคงในเรือนจำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (เรือนจำกลางเชียงใหม่)

//ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาระบบเสริมความมั่นคงในเรือนจำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (เรือนจำกลางเชียงใหม่)

ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาระบบเสริมความมั่นคงในเรือนจำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (เรือนจำกลางเชียงใหม่)

ข้อกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะรายการอุปกรณ์ระบบเสริมความมั่นคง

ประกวดราคาจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาระบบเสริมความมั่นคงฯ เรือนจำกลางเชียงใหม่

รายงานการขอใช้กำหนดร่างขอบเขตของงานฯ ระบบเสริมความมั่นคง เรือนจำกลางเชียงใหม่

By | 2019-05-03T09:39:27+00:00 03 พฤษภาคม 2019 9:36 น.|ประเภท: ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง|