ประกวดราคาจ้างเหมาบริการเอ็กซเรย์ปอดผู้ต้องขังด้วยรถเอ็กซเรย์เคลื่อนที่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ทส.รพ.รท.

//ประกวดราคาจ้างเหมาบริการเอ็กซเรย์ปอดผู้ต้องขังด้วยรถเอ็กซเรย์เคลื่อนที่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ทส.รพ.รท.

ประกวดราคาจ้างเหมาบริการเอ็กซเรย์ปอดผู้ต้องขังด้วยรถเอ็กซเรย์เคลื่อนที่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ทส.รพ.รท.

รายละเอียด คลิก

By | 2019-04-22T11:02:06+00:00 22 เมษายน 2019 11:02 น.|ประเภท: ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง|