ประกาศและเอกสารประกวดราคาจัดซื้อระบบญาติเยี่ยมผ่านวีดีทัศน์ รจก.เชียงราย

//ประกาศและเอกสารประกวดราคาจัดซื้อระบบญาติเยี่ยมผ่านวีดีทัศน์ รจก.เชียงราย

ประกาศและเอกสารประกวดราคาจัดซื้อระบบญาติเยี่ยมผ่านวีดีทัศน์ รจก.เชียงราย

ประกาศประกวดราคาและเอกสารประกวดราคาจัดซื้อระบบญาติเยี่ยมผ่านวีดีทัศน์

คุณลักษณะ Videocall

By | 2019-04-19T15:04:56+00:00 19 เมษายน 2019 15:02 น.|ประเภท: ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง|