ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุ โครงการจัดระเบียบสังคม ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ในจังหวัดพิษณุโลก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

//ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุ โครงการจัดระเบียบสังคม ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ในจังหวัดพิษณุโลก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุ โครงการจัดระเบียบสังคม ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ในจังหวัดพิษณุโลก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะกาารเสนอราคาซื้อวัสดุ โครงการจัดระเบียบสังคมป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ในจังหวัดพิษณุโลก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

By | 2019-04-17T14:11:19+00:00 11 เมษายน 2019 14:05 น.|ประเภท: ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง|