ประชาสัมพันธ์ หน่วยงานภายนอก ประสงค์รับโอนข้าราชการพลเรือนสามัญ/เปิดรับสมัคร

//ประชาสัมพันธ์ หน่วยงานภายนอก ประสงค์รับโอนข้าราชการพลเรือนสามัญ/เปิดรับสมัคร

ประชาสัมพันธ์ หน่วยงานภายนอก ประสงค์รับโอนข้าราชการพลเรือนสามัญ/เปิดรับสมัคร

ประชาสัมพันธ์ หน่วยงานภายนอก ประสงค์รับโอนข้าราชการพลเรือนสามัญ/เปิดรับสมัคร

รายละเอียด

By | 2019-04-17T14:07:54+00:00 17 เมษายน 2019 14:06 น.|ประเภท: ข่าวกองบริหารทรัพยากรบุคคล|