ร่างประกาศและเอกสารประกวดราคาจัดซื้อระบบญาติเยี่ยมผ่านวีดีทัศน์ รจก.เชียงราย

//ร่างประกาศและเอกสารประกวดราคาจัดซื้อระบบญาติเยี่ยมผ่านวีดีทัศน์ รจก.เชียงราย

ร่างประกาศและเอกสารประกวดราคาจัดซื้อระบบญาติเยี่ยมผ่านวีดีทัศน์ รจก.เชียงราย

ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาจัดซื้อ ระบบญาติเยี่ยมผ่านวีดีทัศน์ (Videocall)

By | 2019-04-10T10:35:03+00:00 10 เมษายน 2019 10:35 น.|ประเภท: ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง|