เรือนนจำกลางปัตตานีประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดซื้อยา

//เรือนนจำกลางปัตตานีประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดซื้อยา

เรือนนจำกลางปัตตานีประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดซื้อยา

เรือนจำกลางปัตตานีประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อยา จำนวน 15 รายการ เป็นเงิ น 19,891.52 บาท (หนึ่งหมื่นเก้าพันแปดร้อยเก้าสิบเอ็ดบาทห้าสิบสองสตางค์)

ประกาศฯ ดาวน์โหลด

 

By | 2019-04-10T10:14:03+00:00 10 เมษายน 2019 10:12 น.|ประเภท: ไม่มีหมวดหมู่|