ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาระบบเสริมความมั่นคงในเรือนจำ (เรือนจำกลางเชียงใหม่)

//ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาระบบเสริมความมั่นคงในเรือนจำ (เรือนจำกลางเชียงใหม่)

ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาระบบเสริมความมั่นคงในเรือนจำ (เรือนจำกลางเชียงใหม่)

ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาระบบเสริมความมั่นคงในเรือนจำ

ประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2562  เรือนจำกลางเชียงใหม่

ประกวดราคาจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาระบบเสริมความมั่นคง รจก.เชียงใหม่

เอกสารประกวดราคาจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาระบบเสริมความมั่นคง รจก.เชียงใหม่

By | 2019-04-04T15:41:51+00:00 04 เมษายน 2019 15:32 น.|ประเภท: ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง|